درباره ما

با در نظر گرفتن تخصصی بودن مقوله ۳D Printing و در دسترس نبودن پرینتر های ۳ بعدی برای عموم جامعه ، مستر نوین قصد دارد تا پلی کوتاه بین شما و موارد مرتبط با ۳D Printing ایجاد کند . باشد روزی را نظاره گر باشیم که دانش عمومی کشور به حدی رسیده باشد که عموم افراد نیز از این صنعت کار آمد ، در زندگی خویش بهره ببرند .