سفارش پرینت سه بعدی

سفارش پرینت سه بعدی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : opj, stl, zip, rar.
    فایل های خود را با پسوند stl , یا obj انتخاب کنید ترجیها به صورت rar یا zip فشرده کنید